وبگو | آموزش منوی کشویی با ul li و css
انـقـلاب ایـران بـه یـک مـعـجـزه الهـی شبیـه تـر بـود تـا یـک حـرکـت سیـاسـی مـاننـد سـایـر انـقـلاب هـای جـهان و رهـبری آن هم بـه پـیـامبـران الهـی شبـیـه تـر بـود تـا رهبـران انقـلابی در دیگـر سرزمیـن هـا... حکیـم متـألـه استـاد حـامـد وفسـی ........... موج سـیـاه فـتـنـه جـدیـد، فـرهـنـگــی اســت و راه نـجــات از آن احـیـاء امــر بــه مــعــروف و نــهـی از مــنـکــر است. حضـرت اسـتـاد آیـت الله وفـســی ........... اعـتمـاد بـه نـفس، دروغـی است بـزرگ که از مسـیـحیـّت غـربی وارد دنیـای اسلام شده است . آیت الله حـامد وفسـی .......... در مـورد کـارنـامـه ی فـرهـنگـی انـقلاب، سکـوت بـهتـرین نظـری است کـه می تـوان ابـراز کرد. استـاد اخـلاق تهران حامد وفسـی .......... روحـانـیـت به عنـوان مسئـول ذی ربـط امـور دینـی نقـش اول را در آگـاهی و مطالبـه نسبـت به مسئـولان و رسانـه ها دارد. آیت الله وفسـی

وفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهران

کـتـب حـضرت استـاد در نـگاهـی اجـمـالـی

 

وفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهران

 

« پاسخ » نخستین کتاب اندیشمند گرامی، حضرت آیت الله وفسی می باشدکه در سال ۱۳۸۷ به رشته ی تحریر درآمد.

این کتاب که در بررسی و پاسخ به شبهات وهابیت علیه شیعیان، نگاشته شده، متضمّن هفت فصل به ترتیب زیر می باشد :

۱- حجت ۲- منابع ۳- تاریخ ۴- وقایع رحلت پیامبر (صل الله علیه و آله و سلم) و داستان سقیفه ۵ - جواب شبهات ۶- فراز هایی از خطبه غدیر ۷- حدیث غدیر، فصل الخطاب.

در فصل پنجم این کتاب گران سنگ ، به ۱۷۸ شبهه ی وهابیت علیه شیعه، پاسخ داده شده که در نوع خود، کم نظیر و شاید بی نظیر باشد  در بسیاری از موارد، پاسخ از طراوت و نوعی بکر بودن، بهره می برد ؛ و در بسیاری دیگر، علاوه  بر جواب مشهور برای آن شبهه، جواب های قاطع دیگری نیز به آن ضمیمه شده است.

شاید این دو خصیصه ی بارز، این  کتاب را در نوع خود، کم نظیر و نکوتر گردانیده است.

بررسی متن و سند حدیث غدیر، و توجه به برخی از دقائق و ظرائف آن، از دیگر نکات برجسته ی این مکتوب است که فصول بعدی را به خود اختصاص داده است.


 

وفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهران

 

«حقیقت» نام دومین تألیف عالم فرزانه، حضرت استاد وفسی می باشد.

نقد و بررسی مکتب فراتر از عرفان و فلسفه، و همچنین دفاع از عرفان ناب و فلسفه ی الهی و مشرب ناب برخی از عرفای بزرگ اسلام، انگیزه ای شد تا این کتاب در سال ۱۳۹۰ به دست مبارک حضرت استاد به زینت نگارش آراسته گردد.

این نگاشته ی گران بها به نیّت چهارده معصوم (علیهم السلام) مشتمل بر چهارده بخش است که عبارتند از :

۱- مکتبی که مکتب نیست ۲- برهان ۳- نقد و بررسی مبانی مدّعی ۴- علم فلسفه ۵- وحدت وجود (بحث تخصصی) ۶- بررسی مفهوم «حدّ» و «لاحدّ» ۷- علت و معلول و خلقت ۸- شناخت خداوند ۹- افسانه ی مجرّدات! ۱۰- خدای دیدنی! ۱۱- تحقیق چیست؟ ۱۲- راست پژوهان راستین ۱۳- تحلیل و نقد کتاب «دیدگاه محی الدین عربی درباره ی خلفا» ۱۴- گوهر حکمت

شیرین ترین و جذاب ترین قسمت های این کتاب را باید درمباحث سه بخش ششم (بررسی مفهوم «حد» و «لاحد»)، نهم (افسانه ی مجردات!) و دهم (خدای دیدنی!) جست و جو کرد.

یکی از نکات قابل توجه این اثر، دفاع از مشرب ناب عارف بزرگ اسلام ، محی الدین ابن عربی (ره) است که البته سعی شده تا با بررسی عقاید وی ، ضمن رفع اتهامات ، جایگاه برجسته ی وی در مکتب تشیع بیش از پیش نمایان گردد.

شاید در دفاع از حکمت الهی-اسلامی ، کمتر مکتوبی را بتوان با این کتاب هم طراز دانست - قلم روان و همه فهم، و همچنین دفاع در قالب پاسخ گویی به شبهات مطرحه ی قدیم و جدید ، از ویژگی‌های این کتاب است.

شایسته است در آخر، درباره ی وجه تسمیه ی این کتاب، مطلبی خاطر نشان گردد و آن اینکه نام این کتاب الهام گرفته از بیتی از دیوان خواجه ی شیراز است :

      جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه         چون ندیدند «حقیقت» ره افسانه زدند

 


 

 وفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی مسئله حجاب شرعی از منظر قرآن ، احادیث ، آثار فقها و همچنین نقد و بررسی دیدگاه مخالفان حجاب، بهانه ای شد تا حضرت آیت الله وفسی ، سومین کتاب خود را تحت عنوان «حجاب قرآنی» در سال ۱۳۹۲ به رشته ی تحریر مزیّن نماید.

این کتاب را که جنبه ی تخصصی (اجتهادی) آن، برجسته می باشد، حقیقتاً می‌توان یکی از گران بها ترین آثار استاد فرزانه دانست;

همانطور که در عرصه ی اجتماع، مظلومیت مسئله ی حجاب درمواجهه ی با هجمه های خارجی و داخلی ، به شدت آزار دهنده و عیان است، در میدان قلم و کتابت نیز برجای خود باقی است.

شاید بتوان گفت بعد از کتاب «مسئله ی حجاب»، اثر استاد متفکر شهید آیت الله مطهری، پس از گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز کار قابل دفاعی در عرصه ی قلم ، برای حجاب که پرچم عفت و حیا و نماد دین داری در جامعه می باشد، انجام نپذیرفته است.

این اثر ارزشمند به نوعی پرکننده ی خلأ موجود، و پاسخ گوی پرسش های فراوان نسل جوان، درمورد مسئله ی حجاب است ان شاءالله

واما کتاب دارای هشت بخش به ترتیب زیر می باشد :

۱- مقدمات ورود به بحث حجاب در قرآن ۲- میزان ۳- حجاب از دیدگاه قرآن ۴- نگاهی به روایات درباره ی حجاب ۵- نگاهی اجمالی به بحث های فقهی درباره ی حجاب ۶- نظری به کتاب شهید مطهری و مسئله ی نظر به نامحرم ۷- اخلاق ۸- نقد چند اثر و پاسخ به شبهات

شایان ذکر است در این اثر گران سنگ ، سعی شده تا خلط در استنباط حکم حدود شرعی حجاب، که برای بسیاری از فقهای بعد از علامه ی حلی (ره) تا امروز رخ داده، بررسی و رفع گردد.

استاد وفسی در بخش اخلاق (بخش هفتم) باقلم هنرمندشان، روح بانوان عفیف و مردان غیور را نوازش داده و مهیای جهادی عظیم می نماید.

واما بخش آخر این اثر، یکی از جذاب ترین قسمت های کتاب است که در آن نظرات افرادی چون محمد باقر بهبودی، احمد قابل، محسن کدیور و امیر ترکاشوند، مورد نقد و بررسی واقع می گردد.


 

وفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهران

 

چهارمین کتاب حضرت آیت الله وفسی، مجموعه ای از ۴مقاله با عنوان «قدر خدا را نشناخته ایم»؛ به ضمیمه ی ۲مقاله با عناوین «عزاداری به شیوه ی اهل بیت (علیهم السلام)» و «یگانه راه نجات» می باشد که با انگیزه ی پاسخ به شبهه ی آقای سید صادق شیرازی درمورد وجود سبّ در قرآن ، تحت همین عنوان در سال ۱۳۹۳ منتشر گردید.

این کتاب یا کتابچه، که در قطع پالتویی به چاپ رسیده است، درصدد بررسی شبهه ی مذکور و پاسخ به آن از دو طریق عقل و نقل می‌باشد.

تلاش بر این بوده تا با استفاده از براهین عقلی، محال بودن صدور فحش و سبّ و هر قبیح دیگری از جانب حضرت حق (جل جلاله) و قرآن کریم اثبات گردد و با استفاده از نقل معتبر، مورد تأیید قرار گیرد.

مؤلف محترم در این مقالات، به دو جوابیه ی هیئت عروة الوثقی که به جانبداری از نظریه ی آقای سید صادق شیرازی و همچنین در نقد و پاسخ به مطالب قبلی مؤلف، منتشر گردیده، پرداخته است.

نکته ی آخر اینکه در مقاله ی « عزاداری به شیوه ی اهل بیت (علیهم السلام) » برخی از شیوه های نوین عزاداری، که از جانب هم فکران و دوستداران آقای سید صادق شیرازی ترویج می شود، زیر تیغ نقد قرار گرفته است.


 

وفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهران

 

کتاب پنجم حضرت استاد آیت الله وفسی، در سال 95-1394 با موضوعیت دفاع از علم منطق، تحت عنوان «جهالت» به رشته ی تحریر در آمد.

«جهالت» کتابی است در دفاع از اساسی ترینِ علوم و به تعبیری رئیس علوم، یعنی علم منطق ؛ در این اثر ضمن بررسی آراء و نظرات یکی از بزرگترین منتقدان علم منطق، یعنی ابن تیمیه، تلاش شده تا با مردود برشمردن انتقادات و اشکالات ابن تیمیه، بنیاد اندیشه ی وهابیت  و داعش که همانا آراء این شخص می‌باشد، مورد نقد واقع گردد.

این اثر ارزشمند، مشتمل بر ۳ فصل کلی آشنایی با علم منطق، کتاب نقض منطق و درباره ی استدلال می‌باشد.

در فصل اول، یک دوره ی اجمالی آموزش منطق را پیش رو داریم؛ و در دو فصل دیگر نیز، آراء ضد منطقی ابن تیمیه که در کتابی از وی به نام «الرد علی المنطق» یا «نقض منطق» گرد آمده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در ابتداء نقود وی بر کلیات منطق و سپس اشکالات وی بر استدلال، بویژه استدلال قیاسی یقینی(برهان) و همچنین بر جنس استدلال های علوم دیگر، بررسی شده و با شمشیر نقد منصفانه، روبرو گردیده است.

از نکات جالب و قابل تأمل این کتاب، بررسی رابطه ی خداوند و رسولان گرامیش (علیهم السلام ) با منطق و قواعد آن است؛ که مؤلف گرامی در فصل اول به آن پرداخته است.


 

وفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهران

 

«حکومت الهی» عنوان ششمین کتاب حضرت آیت الله وفسی است که جلد اول آن، در سال 97-1396 مزیّن به نگارش گشت.

تحقیق درباره ی حکومت الهی و نظام جمهوری اسلامی ایران و نقد آراء منتقدانی همچون دکتر مهدی حائری و استاد عادل ضاهر، انگیزه ی تألیف این اثر قلمداد گشته است.

این کتاب ضمن اقامه ی ادلّه ی عقلی و نقلی بر نظریه ی ولایت فقیه و همچنین ضرورت تشکلیل حکومت اسلامی در زمان غیبت معصوم (علیه السلام) نگاهی منتقدانه و موشکافانه بر آراء برخی از مخالفان نظریه ی تشکیل حکومت اسلامی دارد.

این اثر شامل سه بخش کلی است :

۱-مقدمات (تاریخچه ی حکومت الهی - جهان بینی غرب و سیاست - دین و سیاست - اسلام و خشونت و...)

۲-اثبات ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت (اثبات حکومت الهی -شناخت مناصب الهی و لوازم آن - استدلال ضرورت اصل حکومت - حکومت - بررسی جمهوری اسلامی)

۳-نقد (تاریخچه اجمالی نظریه ی جدایی دین از سیاست - نقد نظریه ی عبدالرزاق و جابری - نقد کتاب حکمت و حکومت دکتر حائری -نقد نظریه عادل ضاهر در کتاب سنجش فلسفی اسلام گرایی)

از نکات برجسته ی این کتاب، نقد نظریه آزادی عقیده و آزادی بیان در اسلام است.

پاسخ به شبهاتی از قبیل رسالت منهای حکومت، عدم ظهور معنای ولایت در کشور داری، عدم پیوند ضروری بین اسلام و سیاست، عدم دلیل بر بطلان اجتهاد مقابل نص و... ، از مطالب جذاب و جالب این کتاب ارزشمند و پر گوهر است.

در آخر شایان ذکر است که این اثر در نوع خود، یعنی در دفاع از ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، و پاسخ گویی به سؤالات فراوان و پر مغز جوانان متفکر حوزه و دانشگاه در این زمینه ، اگر نگوییم بی بدیل ، باید گفت کم نظیر است.موضوعات مرتبط: کــتــب
برچسب‌ها: کتب آیت الله وفسی کتاب های آیت الله وفسی مکتوبات آیت الله وفسی تالیفات آیت الله وفسی سایت ایت الله وفسی آثار آیت الله وفسی حامد وفسی حجاب قرانی حکومت الهی

تاريخ : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | 21:31 | نویسنده : حامد مومنی |

صفحه قبل 1 صفحه بعد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------