وبگو | آموزش منوی کشویی با ul li و css
در مـورد کـارنـامـه ی فـرهـنگـی انـقلاب، سکـوت بـهتـرین نظـری است کـه می تـوان ابـراز کرد. استـاد اخـلاق تهران حامد وفسـی ........... موج سـیـاه فـتـنـه جـدیـد، فـرهـنـگــی اســت و راه نـجــات از آن احـیـاء امــر بــه مــعــروف و نــهـی از مــنـکــر است. حضـرت اسـتـاد آیـت الله وفـســی ........... اعـتمـاد بـه نـفس، دروغـی است بـزرگ که از مسـیـحیـّت غـربی وارد دنیـای اسلام شده است . آیت الله حـامد وفسـی .......... انـقـلاب ایـران بـه یـک مـعـجـزه الهـی شبیـه تـر بـود تـا یـک حـرکـت سیـاسـی مـاننـد سـایـر انـقـلاب هـای جـهان و رهـبری آن هم بـه پـیـامبـران الهـی شبـیـه تـر بـود تـا رهبـران انقـلابی در دیگـر سرزمیـن هـا... حکیـم متـألـه استـاد حـامـد وفسـی.......... روحـانـیـت به عنـوان مسئـول ذی ربـط امـور دینـی نقـش اول را در آگـاهی و مطالبـه نسبـت به مسئـولان و رسانـه ها دارد. آیت الله وفسـی

                     

این دیدار، با ارائه گزارش مسئول گروه جهادی سفیران صالحین استان خوزستان به محضر حضرت آیت الله وفسی، به رهنمود هایی از سوی معظّم له مبنی بر لزوم تاکید و تکیه بر کیفیت و تعمّق کار فرهنگی، اخلاص هر چه بیشتر نیروهای بسیج، تلاش برای تجسّم معنویت در وجود مربی های تربیتی و همچنین اجتناب از آفات تکیه بر صِرف کمیت گرایی و رفتارهای نمایشی، مزیّن گردید.موضوعات مرتبط: تـصــاویـر حـضـرت استـاد

تاريخ : شنبه 13 شهريور 1400 | 18:42 | نویسنده : سردبــیر |

تاريخ : شنبه 4 مرداد 1399 | 23:20 | نویسنده : سردبــیر |

تاريخ : پنج شنبه 1 اسفند 1398 | 1:9 | نویسنده : سردبــیر |

تاريخ : چهار شنبه 30 بهمن 1398 | 1:34 | نویسنده : سردبــیر |

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------