بررسی علمی و انتقادی امـکـان شنـاخـت خـداونـد در فـلسفـه اسلامـی بـه قـلم حـکیـم متـألّـه حـامد وفسی
وبگو | آموزش منوی کشویی با ul li و css
در مـورد کـارنـامـه ی فـرهـنگـی انـقلاب، سکـوت بـهتـرین نظـری است کـه می تـوان ابـراز کرد. استـاد اخـلاق تهران حامد وفسـی ........... موج سـیـاه فـتـنـه جـدیـد، فـرهـنـگــی اســت و راه نـجــات از آن احـیـاء امــر بــه مــعــروف و نــهـی از مــنـکــر است. حضـرت اسـتـاد آیـت الله وفـســی ........... اعـتمـاد بـه نـفس، دروغـی است بـزرگ که از مسـیـحیـّت غـربی وارد دنیـای اسلام شده است . آیت الله حـامد وفسـی .......... انـقـلاب ایـران بـه یـک مـعـجـزه الهـی شبیـه تـر بـود تـا یـک حـرکـت سیـاسـی مـاننـد سـایـر انـقـلاب هـای جـهان و رهـبری آن هم بـه پـیـامبـران الهـی شبـیـه تـر بـود تـا رهبـران انقـلابی در دیگـر سرزمیـن هـا... حکیـم متـألـه استـاد حـامـد وفسـی.......... روحـانـیـت به عنـوان مسئـول ذی ربـط امـور دینـی نقـش اول را در آگـاهی و مطالبـه نسبـت به مسئـولان و رسانـه ها دارد. آیت الله وفسـی

در این نوشتار، بحث از این است که محدوده شناخت خداوند تا چه اندازه می باشد؟ فلاسفه اسلامی بر این باورند همچنان که وجود، حقیقت مشکّک است، علم، قدرت و حیات هم که صفات و کمالات وجودی هستند، مشکّک می باشند؛ بنابراین هر موجودی در مرتبه وجودی خود دارای علم است.

 

دانلود فایل: بررسی علمی و انتقادی امکان شناخت خداوند ...

موضوعات مرتبط: مـقــالـات
برچسب‌ها: حـکیـم متـألّـه حـامد وفسی

تاريخ : یک شنبه 10 شهريور 1398 | 14:10 | نویسنده : سردبــیر |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------