وبگو | آموزش منوی کشویی با ul li و css
اعـتمـاد بـه نـفس، دروغـی است بـزرگ که از مسـیـحیـّت غـربی وارد دنیـای اسلام شده است . آیت الله حـامد وفسـی ........... موج سـیـاه فـتـنـه جـدیـد، فـرهـنـگــی اســت و راه نـجــات از آن احـیـاء امــر بــه مــعــروف و نــهـی از مــنـکــر است. حضـرت اسـتـاد آیـت الله وفـســی ........... در مـورد کـارنـامـه ی فـرهـنگـی انـقلاب، سکـوت بـهتـرین نظـری است کـه می تـوان ابـراز کرد. استـاد اخـلاق تهران حامد وفسـی .......... انـقـلاب ایـران بـه یـک مـعـجـزه الهـی شبیـه تـر بـود تـا یـک حـرکـت سیـاسـی مـاننـد سـایـر انـقـلاب هـای جـهان و رهـبری آن هم بـه پـیـامبـران الهـی شبـیـه تـر بـود تـا رهبـران انقـلابی در دیگـر سرزمیـن هـا... حکیـم متـألـه استـاد حـامـد وفسـی.......... روحـانـیـت به عنـوان مسئـول ذی ربـط امـور دینـی نقـش اول را در آگـاهی و مطالبـه نسبـت به مسئـولان و رسانـه ها دارد. آیت الله وفسـی

تاريخ : جمعه 6 اسفند 1396 | 17:0 | نویسنده : سردبــیر |

تاريخ : دو شنبه 17 تير 1393 | 17:43 | نویسنده : سردبــیر |

تاريخ : جمعه 27 ارديبهشت 1393 | 3:28 | نویسنده : سردبــیر |

وفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهرانوفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهرانوفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهرانوفسی vafsi. حامد وفسی ایت الله وفسی استاد وفسی, tsd ,استاد ایت الله وفسی , ویکی پدیا وفسی , وفسی کیست ,ایت الله وفسی  کیست,bayyenat,bayenat,vafsi,استاد اخلاق تهران

 

موج سیاه فتنه جدید، فرهنگی است و راه نجات از آن احیاء امر به معروف و نهی از منکر است .
جمعی اندک در تلاش اند تا با کمک رسانه های خارجی و داخلی فحشاء و بی عفتی را ترویج کرده ، قبح آن را از
بین برده و بی عفتی و بی حجابی را به هنجار و معروف تبدیل نمایند

 

دانلود فایل: دفاعیــّه ی حـضرت آیت الله وفسـی از تجمـعـات عفـاف و حجـابموضوعات مرتبط: دیـگـر تـحـریـراتعفـاف و حجـاباخبار
برچسب‌ها: امر به معروف و نهی از منکر عفاف و حجاب تجمعات اصل 27قانون اساسی وزارت کشور17اردیبهشت

تاريخ : پنج شنبه 25 بهمن 1397 | 21:14 | نویسنده : سردبــیر |

صفحه قبل 1 صفحه بعد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------